Thông tin tòa soạn

Kinh Tế An Ninh  (KTAN)

Trang thông tin điện tử tổng hợp. Giấy phép hđ số 03/GP-TTĐT. Sở VH,TTTT&DL BL. Thuộc Trung tâm BISAI. Viện Chiến Lược & Đổi Mới Sáng Tạo (ISAI), do Hội đồng trung ương Liên hiệp hội VN thành lập, và Bộ Khoa học công nghệ cấp GCN:A2299.

Quản lý, vận hành: VTOC Corp, Clb hỗ trợ pháp lý & truyền thông (LACOM)

Trách nhiệm nội dung:  Chiến lược – luật gia Phạm Hoàng.

Trưởng ban Biên tập: Luật gia, nhà báo Minh Trung.

Ban biên tập: Luật gia Văn Hưng. Luật gia Văn Trung.

Hotline: 0983.666.640 – 056.6666.707.

Email: hugo@vtoc.net

Liên hệ quảng cáo: TT Sự kiện, quảng cáo.

Phạm Sương 09423.11119.

Thông tin tòa soạn

Kinh Tế An Ninh  (KTAN)

Trang thông tin điện tử tổng hợp. Giấy phép hđ số 03/GP-TTĐT. Sở VH,TTTT&DL BL. Thuộc Trung tâm BISAI. Viện Chiến Lược & Đổi Mới Sáng Tạo (ISAI), do Hội đồng trung ương Liên hiệp hội VN thành lập, và Bộ Khoa học công nghệ cấp GCN:A2299.

Quản lý, vận hành: VTOC Corp, Clb hỗ trợ pháp lý & truyền thông (LACOM)

Trách nhiệm nội dung:  Chiến lược – luật gia Phạm Hoàng.

Trưởng ban Biên tập: Luật gia, nhà báo Minh Trung.

Ban biên tập: Luật gia Văn Hưng. Luật gia Văn Trung.

Hotline: 0983.666.640 – 056.6666.707.

Email: hugo@vtoc.net

Liên hệ quảng cáo: TT Sự kiện, quảng cáo.

Phạm Sương 09423.11119.